Η Ελληνική Εταιρεία της Νέας Λακανικής Σχολής (ΝΛΣ) με χαρά ανακοινώνει την εκλογή νέας Διευθύνουσας Επιτροπής με διετή θητεία.
Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας της ΝΛΣ έλαβε χώρα στις 6 Νοεμβρίου 2022, παρουσία της Αντιπροέδρου της ΝΛΣ Patricia Bosquin-Caroz.
Η σύνθεση της νέας ΔΕ είναι η εξής:
Πρόεδρος: Reginald Blanchet
Γραμματέας: Ελένη Ρηγούτσου
Ταμίας: Άννα Πίγκου
Αντιπρόσωπος της Αθήνας: Ιωάννης Γραμματόπουλος
Εκπρόσωπος Θεσσαλονίκης: Θεόδωρος Βαλαμουτόπουλος
Η νέα Επιτροπή θα εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις προκειμένου η αναλυτική μας κοινότητα να προωθήσει τη Σχολή του Λακάν στην Ελλάδα.
Αθήνα, 7/11/2022
Ρεζινάλντ Μπλανσέ
 

Links

Grafosfera
Lacan TV
Radio Lacan
Lacan Quotidien
 

H Παγκόσμια Εταιρεία Ψυχανάλυσης και οι Σχολές