ΚΑΡΤΕΛ


Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Κ. Στάρφα

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Κ. Στάρφα

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Ε. Βέλλιου

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Ε. Βέλλιου

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Μ. Αγγελοπούλου

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Μ. Αγγελοπούλου

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Κ. Κέρμανου

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Κ. Κέρμανου

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Σ. Καστανίδου

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Σ. Καστανίδου

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Δ. Λέμπερου

Πρωία των καρτέλ, Μαρτυρία Δ. Λέμπερου

Ελένη Ρηγούτσου, Η επιθυμία για γνώση στο καρτέλ

Ελένη Ρηγούτσου, Η επιθυμία για γνώση στο καρτέλ

Άννα Πίγκου, Η λειτουργία του Συν-Ενός

Άννα Πίγκου,   Η λειτουργία του Συν-Ενός

Δέσποινα Καραγιάννη, Ο στρόβιλος του Καρτέλ: μερικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία του καρτέλ στη Σχολή

Δέσποινα Καραγιάννη, Ο στρόβιλος του Καρτέλ: μερικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία του καρτέλ στη Σχολή

 

Links

Grafosfera
Lacan TV
Radio Lacan
Lacan Quotidien
 

H Παγκόσμια Εταιρεία Ψυχανάλυσης και οι Σχολές